ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr

Σημαντική ανακοίνωση: Έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021, εξακολουθεί να ισχύει για οδήγηση στο ελληνικό έδαφος, άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και αναγνωρίζεται ισχύον Π.Ε.Ι./Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, που κατέχονται από πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.

E-Books / Εγχειρίδια

Επιλέξτε κάποιον από τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε και να αποθηκεύσετε το αντίστοιχο εγχειρίδιο / e-book..