Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν την έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) είτε αρχικής επιμόρφωσης είτε περιοδικής κατάρτισης.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( Π.Ε.Ι. ) φορτηγού

Το Π.Ε.Ι. φορτηγού είναι απαραίτητο για όσους εργάζονται ως μεταφορείς εμπορευμάτων.

Από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. εξαιρούνται οδηγοί που χρησιμοποιούν οχήματα τα οποία:

 • Ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h
 • Εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας
 • Υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.
 • Χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης
 • Χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι.
 • Χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων
 • Μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού (η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για οδηγούς που μεταφέρουν εμπορεύματα τα οποία πρόκειται να πωλήσουν ή να μεταποιήσουν)

Το Π.Ε.Ι. ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης της άδειας οδήγησης.

Για διπλώματα Γ΄κατηγορίας τα οποία έχουν εκδοθεί μετά τις 09/09/2009 θα πρέπει να γίνονται και σεμινάρια και εξετάσεις με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή ) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 1. Αίτηση εκτύπωσης.
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνονικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.
 2. Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου.
 3. Βεβαίωση σεμιναρίων.
 4. Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)
 • Εκτύπωσης εντύπου αδείας οδήγησης 30€ (κωδικός e-παραβόλου «28»)
 • Θεωρητικής εξέτασης 20€ (κωδικός e-παραβόλου «26»)
 • Δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς 20€ (κωδικός e-παραβόλου «27»)

*Σημείωση: Υπάρχει επιπλέον χρέωση (προμήθεια) για κάθε παράβολο από οποιαδήποτε τράπεζα.

Όταν καταθέσουμε τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο το πρωτότυπο δίπλωμα δεν το καταθέτουμε αλλά περιμένουμε να εκδοθεί το καινούριο δίπλωμα το οποίο θα έχει τον κωδικό του Π.Ε.Ι. επάνω και αφού εκδοθεί, παραδίδουμε το παλιό και παίρνουμε το καινούριο.

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ        

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΜΟΝΟ ΠΕΙ C

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

                                                             ΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

Πού θα δώσετε θεωρητικές εξετάσεις

*Επιλέξτε την πινέζα στο χάρτη και μετά επιλέξτε “Directions” για να λάβετε οδηγίες για το πώς θα πάτε στο Υπουργείο Μεταφορών

Καλή σας επιτυχία!

Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr