Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την έκδοση διπλώματος οδήγησης Γ κατηγορίας και Δ κατηγορίας. Επίσης αναλαμβάνουν και τα σεμινάρια για το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των υποψηφίων οδηγών.

Αρχικό δίπλωμα – Π.Ε.Ι. C

Αφορά όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας C και δεν υπάγονται σε κάποια από τις εξαιρέσεις υποχρεωτικής κατοχής Π.Ε.Ι.

Αρχικό δίπλωμα – Π.Ε.Ι. D

Αφορά όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας D και δεν υπάγονται σε κάποια από τις εξαιρέσεις υποχρεωτικής κατοχής Π.Ε.Ι.

Μόνο Π.Ε.Ι. C

Αφορά όσους έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, κατηγορίας C, που εκδόθηκε μετά τις 9/9/2009.

Μόνο Π.Ε.Ι. D

Αφορά όσους έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, κατηγορίας C, που εκδόθηκε μετά τις 9/9/2008.

Επιμόρφωση Π.Ε.Ι. C

Αφορά όσους έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, κατηγορίας C, που εκδόθηκε μέχρι και τις 9/9/2009.

Επιμόρφωση Π.Ε.Ι. D

Αφορά όσους έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, κατηγορίας C, που εκδόθηκε μέχρι και τις 9/9/2008.

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr