Όνομα (Υποχρεωτικό πεδίο)

Email (Υποχρεωτικό πεδίο)

1=Διαφωνώ πλήρως 2=Διαφωνώ εν μέρει 3=Είμαι ουδέτερος/η 4=Συμφωνώ εν μέρει 5=Συμφωνώ πλήρως

Οι εξηγήσεις του εκπαιδευτή στα πρακτικά μαθήματα ήτανε ξεκάθαρες;
12345

Οι σκοποί του πρακτικού μαθήματος συμπίπτουν με αυτά που διδάχθηκα στην θεωρία;
12345

Η ιστοσελίδα της σχολής ήταν ενημερωμένη με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό;
12345

Ο εκπαιδευτής στα πρακτικά μαθήματα ρωτούσε ερωτήσεις που με έκαναν να σκέφτομαι;
12345

Ο εκπαιδευτής των πρακτικών μαθημάτων συνέδεε την ύλη της θεωρίας με πραγματικά παραδείγματα/εφαρμογές;
12345

Ο εκπαιδευτής των πρακτικών μαθημάτων με ενθάρρυνε να κάνω ερωτήσεις;
12345

Ο εκπαιδευτής των πρακτικών μαθημάτων δημιούργησε μια ατμόσφαιρα σεβασμού και εμπιστοσύνης στο μάθημα;
12345

Αξιολόγησε την βελτίωσή σου από την αρχή των μαθημάτων, θεωρητικών και πρακτικών, μέχρι σήμερα:
12345

Ήταν το εκπαιδευτικό αυτοκίνητο καθαρό/κατάλληλο για μάθημα οδήγησης;
12345

Πόσο έτοιμος/έτοιμη νιώθω να οδηγήσω με ασφάλεια;
12345

Βαθμολόγησε τις γενικές υπηρεσίες του ανθρώπινου δυναμικού της σχολής:
12345

Πόσο πιθανό είναι να προτείνετε τις σχολές μας σε κάποιον φίλο, συγγενή ή συνάδελφό σας;
12345

Τι έχετε να προτείνετε για την βελτίωση των πρακτικών μαθημάτων;

Γενικά σχόλια

GDPR – Προσωπικά Δεδομένα