Όνομα (Υποχρεωτικό πεδίο)

Email (Υποχρεωτικό πεδίο)

1=Διαφωνώ πλήρως 2=Διαφωνώ εν μέρει 3=Είμαι ουδέτερος/η 4=Συμφωνώ εν μέρει
5=Συμφωνώ πλήρως

Τα μαθήματα ήταν καλά προετοιμασμένα και οργανωμένα;
12345

Οι εξηγήσεις του εκπαιδευτή στα θεωρητικά μαθήματα ήτανε ξεκάθαρες;
12345

Η ιστοσελίδα της σχολής ήταν ενημερωμένη με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό;
12345

Η χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων βελτίωσε την ποιότητα της εκπαίδευσης στα θεωρητικά μαθήματα;
12345

Ο εκπαιδευτής στα θεωρητικά μαθήματα ρωτούσε ερωτήσεις που με έκαναν να σκέφτομαι;
12345

Ο εκπαιδευτής των θεωρητικών μαθημάτων με ενθάρρυνε να κάνω ερωτήσεις;
12345

Ο εκπαιδευτής των θεωρητικών μαθημάτων δημιούργησε μια ατμόσφαιρα σεβασμού και εμπιστοσύνης στο μάθημα;
12345

Αξιολόγησε την βελτίωσή σου από την αρχή των θεωρητικών μαθημάτων μέχρι σήμερα:
12345

Ήταν ο χώρος της εκπαιδευτικής αίθουσας καθαρός και κατάλληλα προετοιμασμένος για μάθημα;
12345

Τα θεωρητικά μαθήματα με βοήθησαν στην κατανόηση της ύλης;
12345

Βαθμολόγησε τις γενικές υπηρεσίες του ανθρώπινου δυναμικού της σχολής:
12345

Τι έχετε να προτείνετε για την βελτίωση των μαθημάτων;

Γενικά σχόλια

                                                                   GDPR – Προσωπικά Δεδομένα