Κατηγορία ΑΜ (Μοτοποδήλατο έως 50cc)

Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16º έτος και ισχύει για 15 έτη.

Κατηγορία Α1 (Μοτοσυκλέτα έως 125cc)

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσυκλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp)   και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και  Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18º έτος και ισχύει για 15 έτη.

Κατηγορία Α2 (Μοτοσυκλέτα έως 35kw)

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσυκλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσυκλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσυκλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20º έτος και ισχύει για 15 έτη.

Κατηγορία Α (Μοτοσυκλέτα ανεξαρτήτων κυβικών εκατοστών)

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσυκλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24º έτος, ή το 22º έτος μόνο σε περίπτωση που υπάρχει στην κατοχή άδεια οδήγησης της Α2 κατηγορίας για τουλάχιστον δύο ( 2 ) έτη, και ισχύει για 15 έτη.

Προσθήκη του κωδικού «121» 

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσυκλέτα κατηγορίας Α1 χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση. Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος διπλώματος κατηγορίας Β τουλάχιστον 6 έτη και να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 27 ετών.

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr