Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν τη διαδικασία έκδοσης διπλώματος για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ / Ε.Ι.Α.Α, αποτελεί το πρότυπο Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης  για οδηγούς ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα. Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α.,  συγκροτήθηκε, εξοπλίστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα των χωρών μελών της Ε.Ε. προσαρμοσμένο στην Ελληνική πραγματικότητα.

Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. συμβάλλει στην αυτόνομη διαβίωση των ΑμεΑ και κατά συνέπεια οδηγεί στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, προωθώντας την κοινωνική τους επανένταξη σε συνάρτηση με την αυτόνομη – ασφαλή οδήγηση.

Σήμερα το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. με το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του (ιατροί, θεραπευτές, τεχνικοί, ψυχολόγος κ.ά. ), αλλά και την αξιόλογη υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες σε ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα υποψηφίους οδηγούς  ή οδηγούς:   

 • Εκτίμηση της ικανότητάς τους για οδήγηση, προκειμένου να γίνουν ικανοί -ασφαλείς οδηγοί με την βοήθεια τεχνικών βοηθημάτων και διασκευών των αυτοκινήτων τους, κατά περίπτωση μετά από ολοκληρωμένη διαδικασία ιατρικής αξιολόγησης και drive test σε κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα του Κέντρου .
 • Υποδεικνύει τα ειδικά Τεχνικά Βοηθητικά μέσα και τις διασκευές των αυτοκινήτων τους, που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να οδηγούν με ασφάλεια και άνεση.
 • Χορηγεί στους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς ΑμεΑ με Κινητικά προβλήματα «Πόρισμα Εξέτασης» (απόφαση Υπ. Μ. Ε, υπ. Αρ :47919/5195: ΦΕΚ1205, τεύχος Β, 26-8-03 ), περί της εκτίμησης της ικανότητας οδήγησης τους, που στη συνέχεια κατατίθεται στις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΝΑ), μαζί με τα πιστοποιητικά υγείας Πρωτοβάθμιας  Ιατρικής Εξέτασης (παθολόγου + οφθαλμιάτρου), όπου εκεί ολοκληρώνεται η εξέταση από  Ειδική Επιτροπή Μηχανολόγων (της οικείας Δ/νσης Μεταφ.& Επικ.) σε διασκευασμένο όχημα. Στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ / Ε.Ι.Α.Α δεν εξετάζεται ο Κ.Ο.Κ .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού.
 2. Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση της πάθησης και βιβλιάριο υγείας.
 3. Γραμμάτιο είσπραξης Οικονομικής Υπηρεσίας Ε.Ι.Α.Α.
 4. Αίτηση αξιολόγησης
 5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.
 6. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφό της εάν υπάρχει.
 7. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου ταυτότητας.
 8. Αίτηση αξιολόγησης στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ / ΕΙΑΑ ακολουθούν το ωράριο των δημοσίων  υπηρεσιών, με μέσο απαιτούμενο χρόνο αξιολόγησης κατά περίπτωση, μια έως μιάμιση ώρα (1-1 1/2 h) .

Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ   του  Ε.Ι.Α.Α. μπορείτε   να  απευθύνεστε στο τηλ. / fax (210) 2386287

ή  μέσω κέντρου στο τηλ: (210) 2314103-4,  εσωτ :279.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr