Οι σχολές οδηγών    αναλαμβάνουν τη μετεκπαίδευση όσων επιθυμούν να κάνουν συμπληρωματικά μαθήματα οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής είτε επειδή έχουν χρόνια να οδηγήσουν είτε επειδή πήραν πρόσφατα το δίπλωμα οδήγησης αλλά δεν νιώθουν έτοιμοι να οδηγήσουν με ασφάλεια. Οι έμπειροι και κατάλληλα καταρτισμένοι, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, εκπαιδευτές μας θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε την απαραίτητη εμπειρία ώστε να οδηγείτε χωρίς άγχος και να μπορείτε να συνυπάρχετε με ασφάλεια, με όλους!

Ανάλογα με το επίπεδο του κάθε οδηγού είτε με το χρόνο απουσίας του από την οδηγική ικανότητα είτε με την επικαιροποίηση των γνώσεών του, δύναται να κάνει και κάποια μαθήματα σε θεωρητικό επίπεδο από το pc professional με τη χρήση video & εικόνων – κινούμενων – τρισδιάστατων (3D animation) για την καλύτερη δυνατή αφομοίωση των πληροφοριών. Ανάλογα την επιθυμία του ενδιαφερομένου, τα πρακτικά μαθήματα γίνονται είτε σε χειροκίνητο αυτοκίνητο (manual) είτε σε αυτόματο αυτοκίνητο (automatic). Μετά το πέρας των πρακτικών μαθημάτων, οι εκπαιδευτές οδήγησης επιδιώκουν  να χρησιμοποιήσετε το δικό σας αυτοκίνητο για να αυξηθεί η αυτοπεποίθησή σας.

Σημείωση

Κατόπιν συνεννόησης το πρακτικό μάθημα μπορεί να ξεκινάει από το σπίτι του ενδιαφερόμενου. Για τα συμπληρωματικά πρακτικά μαθήματα είναι απαραίτητο να έχετε άδεια οδήγησης σε ισχύ.

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr