Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την απόκτηση διπλώματος κατηγορίας Β96. Όσον αφορά τα πρακτικά μαθήματα, δίνεται η δυνατότητα έναρξης των μαθημάτων από το σπίτι σας.

Δικαίωμα οδήγησης για επιβατικά αυτοκίνητα έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kg μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kg όταν ο συνδυασμός (ρυμουλκό + ρυμουλκούμενο) δεν υπερβαίνει τα 4250kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Ισχύει για 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 1 θεωρητικό και 6 πρακτικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
  • την μόνιμη κατοικία του.
  • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
  • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.
  1. Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από ΚΕΠ.
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

  1. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφό της.
  2. Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου.
  3. Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)
  • Εκτύπωσης εντύπου άδειας οδήγησης 30€ (κωδικός e-παραβόλου «28»)

*Σημείωση: Λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία τα παράβολα πλέον πληρώνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω e-banking

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΩΔΙΚΟΥ Β96

GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr