Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν για σας τη διαδικασία έκδοσης αντιγράφου του διπλώματος οδήγησης είτε του ερασιτεχνικού είτε του επαγγελματικού (κατηγορίες C,D,E) λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς του διπλώματος.

Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 • ότι η άδεια οδήγησης του, δεν παρακρατείται από καμία αρχή, δημόσια ή αστυνομική.
 1. Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από ΚΕΠ.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου.
 2. Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)
  • Ενιαίο – Αντίγραφο εντύπου αδείας οδήγησης για κλοπή – απώλεια 69,02€ (κωδικός e-παραβόλου «37»)

*Σημείωση: Υπάρχει επιπλέον χρέωση (προμήθεια) για κάθε παράβολο από οποιαδήποτε τράπεζα.

Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 1. Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από ΚΕΠ.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Μία (1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου.
 2. Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)
  • Ενιαίο – Αντίγραφο εντύπου αδείας οδήγησης για φθορά – αλλοίωση 39,02€ (κωδικός e-παραβόλου «38»)
 3. Η φθαρμένη άδεια οδήγησης.

*Σημείωση: Λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία τα παράβολα πλέον πληρώνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω e-banking

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν με εξουσιοδότηση την διεκπεραίωση.

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΩΛΕΙΑ/ΚΛΟΠΗ/ΦΘΟΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr