Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν για σας τη διαδικασία μετατροπής της υπηρεσιακής άδειας οδήγησης σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών χωρίς θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, θεωρητικές εξετάσεις και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.
 1. Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από ΚΕΠ.
 2. Η υπηρεσιακή ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής.
 3. Η υπηρεσιακή άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής.
 4. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου.
 5. Βεβαίωση της Υπηρεσίας έκδοσης της υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης, στην οποία αναφέρεται ότι η άδεια αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του αιτούντος διοικητικό μέτρο οριστικής ή προσωρινής αφαίρεσης ή της αναστολής ή της παύσης ισχύος της υπηρεσιακής άδειας.
 6. Βεβαίωση της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος στην οποία αναφέρεται ότι είναι εν ενεργεία αστυνομικός ή συνοριακός φύλακας ή ειδικός φρουρός ή ανήκει στο πυροσβεστικό προσωπικό και ότι έχει απασχοληθεί ως οδηγός υπηρεσιακών οχημάτων της/των κατηγορίας/κατηγοριών των οποίων αιτείται τη μετατροπή.
 7. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού.

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

Γενική αίματος και σακχάρου.
Γενική ούρων.
Καρδιογράφημα.
Ακτινογραφία θώρακος.

9. Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)

 • Άδεια οδήγησης (Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση) 60€ (κωδικός e-παραβόλου «20»)
 • Εκτύπωσης εντύπου αδείας οδήγησης 30€ (κωδικός e-παραβόλου «28»)
 • Χαρτοσήμου 18€ (κωδικός e-παραβόλου «61»)

*Σημείωση: Λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία τα παράβολα πλέον πληρώνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω e-banking

 

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ