Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν για σας τη διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτου (Ε.Ι.Χ.) ή τη μεταβίβαση μοτοσυκλέτας (Δ.Ι.Χ.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.
  2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, του πωλητή και του αγοραστή.
  3. Παράβολο ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος, σε συμβεβλημένες τράπεζες.
  4. Αποδεικτικό τελών κυκλοφορίας όλων των χρόνων από την οικεία Δ.Ο.Υ. του πωλητή.
  5. Παρουσία του πωλητή και του αγοραστή. Σε περίπτωση μη παρουσίας χρειάζεται εξουσιοδότηση μέσω αστυνομίας ή Κ.Ε.Π.
  6. Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ.
  7. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

  1. Σε περίπτωση εταιρείας απαιτείται καταστατικό.

Τέλος μεταβίβασης για αυτοκίνητο ή μηχανή

Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ. εκατ. Τέλος μεταβίβασης (Αυτοκίνητο) Τέλος μεταβίβασης (Μοτοσυκλέτα)
Α Έως 400 105€ 39€
Β 401-800 120€ 54€
Γ 801-1300 135€ 69€
Δ 1301-1600 165€ 99€
Ε 1601-1900 195€ 129€
ΣΤ 1901-2500 220€ 154€
Ζ 2500 και άνω 280€ 214€

Τέλος μεταβίβασης για Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ.: 75€

Τέλος μεταβίβασης για Φ.Δ.Χ., Ε.Δ.Χ, Λ.Δ.Χ.: 100€

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΗΧΑΝΗΣ:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ, Ε.Δ.Χ.:

 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr