Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν για σας τη διαδικασία ελέγχου του οχήματός σας στο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και Φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με εξαίρεση το Νομό Αττικής όπου γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης που ανακοινώνεται από την Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υ.Μ.Ε. Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο τρεις (3) εβδομάδες πριν ή μία (1) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου ).

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Δ.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων, διενεργείται σε ένα (1) έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά, είναι κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο τρεις (3) εβδομάδες πριν ή μία (1) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.
  2. Άδεια κυκλοφορίας.
  3. Παράβολα:
  • 45€ ( Εφόσον δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης. )
  • 62€ ( Εάν έχει παρέλθει 15ήμερο από την ημερομηνία λήξης. )
  • 80€ ( Εάν έχει παρέλθει 1 μήνας από την ημερομηνία λήξης. )
  • 115€ ( Εάν έχει παρέλθει 6μηνο από την ημερομηνία λήξης. )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν να παραλάβουμε και να σας παραδώσουμε το όχημα σας από τον χώρο σας.

Το κόστος της κάρτας καυσαερίων είναι 10€  για τα Ε.Ι.Χ., 12€ για τα φορτηγά έως 3,5τ και 5€ για τα Ε.Δ.Χ.

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr