Απώλεια-Κλοπή-Φθορά πινακίδων κυκλοφορίας2022-05-26T19:23:52+03:00

Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν για σας τη διαδικασία έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς των πινακίδων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  2. Στην περίπτωση αιτήματος λόγω φθοράς πινακίδων ή απώλειας μίας εκ των δύο πινακίδων, προσκομίζονται οι φθαρμένες ή μη απολεσθείσες αντίστοιχα.
  3. Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ότι δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή των πινακίδων κατά περίπτωση.
  4. Παράβολο 30€ από e-paravolo (κωδικός e-παραβόλου «2992») για πρώτη αντικατάσταση ή 60€ (κωδικός e-παραβόλου «2993») όταν πρόκειται για δεύτερη αντικατάσταση ή περισσότερες.

*Σημείωση: Υπάρχει επιπλέον χρέωση (προμήθεια) για κάθε παράβολο από οποιαδήποτε τράπεζα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Σε περίπτωση κλοπής οχήματος με τις πινακίδες του, και ανεύρεσής του με νομότυπη παράδοση χωρίς αυτές, από αστυνομική Αρχή, ο ιδιοκτήτης δεν βαρύνεται με το ανωτέρω παράβολο, απαιτείται όμως να προσκομίσει το σχετικό έγγραφο της αστυνομικής Αρχής.
Αναλαμβάνουμε αυθημερόν με εξουσιοδότηση την διεκπεραίωση.