Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν να σας ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησής σας είτε το ερασιτεχνικό, κατηγορίας Α, Β, είτε το επαγγελματικό, κατηγορίας Γ, Δ, Ε.

Τα ερασιτεχνικά και της μοτοσυκλέτας διπλώματα ανανεώνονται κάθε τρία ( 3 ) χρόνια με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου ( 65 ) έτους ηλικίας. Τα επαγγελματικά διπλώματα ανανεώνονται κάθε πέντε ( 5 ) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης ή της προηγούμενης ανανέωσής τους και μετά το εξηκοστό πέμπτο ( 65 ) έτος ηλικίας κάθε ( 3 ) χρόνια.  Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των ογδόντα (80) ετών υποχρεούνται ανά δύο (2) έτη σε ανανέωση διπλώματος και επίσης είναι απαραίτητα τα πιστοποιητικά υγείας ( 4 ) γιατρών, παθολόγου, οφθαλμίατρου, νευρολόγου και ορθοπεδικού.

Τα διπλώματα Β΄ επαγγελματικά καταργούνται και όταν έρθει η ημερομηνία ανανέωσης τους δεν περνάνε ιατρούς παρά μόνο γίνεται αντικατάσταση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.
 1. Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από ΚΕΠ.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής.
 2. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου.
 3. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού. 

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

Γενική αίματος και σακχάρου.
Γενική ούρων.
Καρδιογράφημα.
Ακτινογραφία θώρακος.

 1. Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)
 • Ενιαίο – Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης 108€ (κωδικός e-παραβόλου «39»)

*Σημείωση: Λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία τα παράβολα πλέον πληρώνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω e-banking

Αν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, χρειάζεται παράβολο 9,02€ από e-paravolo.

Ανανέωση διπλώματος για τα άτομα άνω των 80 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.
 1. Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από ΚΕΠ.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής.
 2. Δύο ( 2) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου.
 3. Πέντε ( 5 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου, οφθαλμίατρου, ορθοπεδικού, ΩΡΛ και νευρολόγου, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού.
 1. Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)
 • Ενιαίο – Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης 108€ (κωδικός e-παραβόλου «39»)

*Σημείωση: Λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία τα παράβολα πλέον πληρώνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω e-banking

Αν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, χρειάζεται παράβολο 9,02€ από e-paravolo.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Για την ανανέωση επαγγελματικών διπλωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 4850/5-11-2021, η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ορίζεται στα εξήντα επτά  (67) έτη. Η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού σχολικού λεωφορείου, καθώς και του οδηγού τουριστικού λεωφορείου που χρησιμοποιείται για την μεταφορά μαθητών ορίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη.

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν με εξουσιοδότηση την διεκπεραίωση.

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – Ν.4850/5-11-2021 (ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ)

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 80 ΕΤΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 80 ΕΤΩΝ

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr