Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν να σας ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησής σας είτε το ερασιτεχνικό, κατηγορίας Α, Β, είτε το επαγγελματικό, κατηγορίας Γ, Δ, Ε.

Τα ερασιτεχνικά και της μοτοσυκλέτας διπλώματα ανανεώνονται κάθε τρία ( 3 ) χρόνια με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου ( 65 ) έτους ηλικίας. Τα επαγγελματικά διπλώματα ανανεώνονται κάθε πέντε ( 5 ) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης ή της προηγούμενης ανανέωσής τους και μετά το εξηκοστό πέμπτο ( 65 ) έτος ηλικίας κάθε ( 3 ) χρόνια. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών υποχρεούνται ανά τρία (3) έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των ογδόντα (80) ετών υποχρεούνται ανά δύο (2) έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν και επίσης είναι απαραίτητα τα πιστοποιητικά υγείας ( 5 ) γιατρών, παθολόγου, οφθαλμίατρου, νευρολόγου, ορθοπεδικού και ΩΡΛ.

Τα διπλώματα Β΄ επαγγελματικά καταργούνται και όταν έρθει η ημερομηνία ανανέωσης τους δεν περνάνε ιατρούς παρά μόνο γίνεται αντικατάσταση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.
 1. Αίτηση εκτύπωσης.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής.
 2. Τρεις ( 3 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου.
 3. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού. Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10€ και πρέπει να δοθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της.

Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζεται:

Τις φωτογραφίες.
Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις.
Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

Γενική αίματος και σακχάρου.
Γενική ούρων.
Καρδιογράφημα.
Ακτινογραφία θώρακος.

 1. Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)
 • Ενιαίο – Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης 98€ (κωδικός e-παραβόλου «36»)

*Σημείωση: Λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία τα παράβολα πλέον πληρώνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω e-banking

Αν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, χρειάζεται παράβολο 9,02€ από e-paravolo.

Ανανέωση διπλώματος για τα άτομα άνω των 80 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.
 1. Αίτηση εκτύπωσης.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής.
 2. Επτά ( 6) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου.
 3. Πέντε ( 5 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου, οφθαλμίατρου, ορθοπεδικού, ΩΡΛ και νευρολόγου, συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού. Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10€ και πρέπει να δοθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της.

Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζεται:

 • Τις φωτογραφίες.
 • Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις.
 • Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.
 1. Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)
 • Ενιαίο – Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης 98€ (κωδικός e-παραβόλου «36»)

*Σημείωση: Λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία τα παράβολα πλέον πληρώνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω e-banking

Αν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, χρειάζεται παράβολο 9,02€ από e-paravolo.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν με εξουσιοδότηση την διεκπεραίωση.

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 80 ΕΤΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 80 ΕΤΩΝ

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr