Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν για σας τη διαδικασία μετατροπής του διπλώματος οδήγησης είτε του ερασιτεχνικού είτε του επαγγελματικού (κατηγορίες C, D, Ε) που εκδόθηκε από χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σε ελληνικό αντίστοιχης κατηγορίας.

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από χώρα της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας

Χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • ότι έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
 • ότι η άδεια οδήγησης που κατέχει είναι σε ισχύ.
 • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ή χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (εκτός από αυτή της οποίας ζητά τη μετατροπή) ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
 1. Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από ΚΕΠ. 
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο Διαπιστωτικής Απόφασης του αρμόδιου οργάνου, με την οποία διαπιστώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια λόγω Έλληνα πατέρα ή Ελληνίδας μητέρας ή λόγω ομογενειακής ιδιότητας.
 4. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής.
 5. Η ξένη άδεια οδήγησης, (η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ) και μετάφρασή της από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Ψυρρή), ή από δικηγόρο. Στην περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει σε ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, τότε κατατίθεται έγγραφο της υπηρεσίας που την εξέδωσε από το οποίο προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος με μετάφραση αυτού, όπως προαναφέρεται. Αν η υπηρεσία διαθέτει στοιχεία για την αντιστοιχία των κατηγοριών της υπό μετάφρασης άδειας, τότε δεν χρειάζεται το έγγραφο αυτό. Η αντιστοιχία της ξένης άδειας μπορεί να προκύψει και από τυχόν κατεχόμενη αντίστοιχη διεθνή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή εκδόθηκε με βάση τη συγκεκριμένη εθνική άδεια.
 6. Έγγραφο της Υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό περιέρχεταιι στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού Προξενείου ή διά του εδώ Προξενείου της χώρας έκδοσης της άδειας με μέριμνα του ενδιαφερομένου, και πρέπει να είναι μεταφρασμένο, όπως παραπάνω.
 7. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου.
 8. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού.

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

 • Γενική αίματος και σακχάρου.
 • Γενική ούρων.
 • Καρδιογράφημα.
 • Ακτινογραφία θώρακος.
 1. Ηλεκτρονικά παράβολα: (e-Paravolo)
 • Άδεια οδήγησης (Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση) 60€ (κωδικός e-παραβόλου «20»)
 • Εκτύπωσης εντύπου αδείας οδήγησης 30€ (κωδικός e-παραβόλου «28»)
 • Χαρτοσήμου 18€ (κωδικός e-παραβόλου «61»)

*Σημείωση: Υπάρχει επιπλέον χρέωση (προμήθεια) για κάθε παράβολο από οποιαδήποτε τράπεζα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Δικαίωμα μετατροπής έχουν μόνο όσοι είναι ομογενείς, προερχόμενοι από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, εφόσον εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Στην περίπτωση που οι προς μετατροπή άδειες εκδόθηκαν ή επεκτάθηκαν ή αντικαταστάθηκαν ή ανανεώθηκαν ή απωλέσθηκαν κ.λ.π. μετά τη μόνιμη εγκατάσταση των κατόχων τους στην Ελλάδα, δεν μπορούν να μετατραπούν σε ελληνικές.

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr